Máy đóng đai bán tự động Chali JN740

14.500.000,0